Preambul

Următorii termeni de utilizare reprezintă regulile care se aplică pentru utilizarea site-ului web www.Aprinde–lumanare.ro (în continuare „Aprindeolumanare.ro”). reglează relația dintre ROTLD.ro, reprezentată Compania Global Apps SRL (denumit în continuare „operatorul site-ului”) și vizitatori și membri (în continuare „utilizator”), dar și comportament utilizatorul între ei. Prin accesarea și înregistrarea ulterioară pe www.Aprindeolumanare.ro, se încheie un contract între utilizatorii și vizitatorii site-ului și operatorului cu aceste reglementări:

 

1. Înregistrarea pe www.Aprinde-o-lumanare.ro de și acceptarea condițiilor de utilizare

a) Accesând site-ul sau înregistrându-se pe acesta, utilizatorul încheie un contract de utilizare cu operatorul site-ului și își declară consimțământul la următoarele reglementări. b) În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceste reglementări, acesta nu mai poate utiliza site-ul web. Reglementările publicate aici se aplică utilizării site-ului. c) Contractul de licență este încheiat pe o perioadă nedeterminată și poate fi reziliat de ambele părți în orice moment, fără notificare prealabilă.

 

2. Domeniul de aplicare a condițiilor de utilizare

a) Condițiile de utilizare se aplică și utilizatorilor celorlalte oferte de pe site-ul web, cu condiția să fie aplicabile. De exemplu, se aplică regulile de conduită.

b) Condiții suplimentare sau speciale se pot aplica anumitor aplicații (de exemplu, oferte cu taxă, oferte terțe, etc.). În acest caz, operatorii vor informa utilizatorii despre condițiile suplimentare.

c) Utilizarea anumitor aplicații în cadrul serviciului poate fi restrânsă la anumiți membri și depinde de condițiile suplimentare. Utilizatorii sunt informați despre orice restricții înainte de a le utiliza.

d) Termenii de utilizare se aplică de la începutul utilizării respective de către utilizatori și membri.

e) Termenii și condițiile generale sau alte dispoziții ale utilizatorilor și membrilor nu se aplică în măsura în care deviază sau contravin acestor condiții de utilizare.

 

3. Informații pentru minori

a) Utilizarea ofertei de către utilizatorii care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani nu este permisă.

b) În măsura în care utilizatorii se conectează pe site-ul web care nu a împlinit vârsta de 18 ani, operatorul site-ului are opțiunea de a încheia unilateral unitatea de membru. Ca motiv de reziliere, este suficient dacă operatorul site-ului web are motive rezonabile de suspiciune că utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani, iar utilizatorul, cu o perioadă rezonabilă de timp, nu poate rezolva în mod credibil această suspiciune.

 

4. Scopul ofertelor de la Aprinde o lumanare.ro

a) Oferta de pe www.Aprindeolumanare.ro include site-ul web, inclusiv sub-zonele individuale disponibile acolo (de exemplu, lumânări de doliu, revistă etc.).

b) Operatorii site-ului web se străduiesc să dezvolte, să mențină și să pună la dispoziție oferta continuă. Acesta este dezvoltat continuu și adaptat la diverși factori, cum ar fi cerințele utilizatorilor, cerințele pieței și situația tehnică și economică după luarea în considerare corespunzătoare. Prin urmare, oferta include site-ul web în etapa actuală de dezvoltare. Cu toate acestea, membrii și utilizatorii nu au dreptul la conținutul sau domeniul de aplicare al ofertei rămânând neschimbat sau care au anumite funcții. De asemenea, nu există nicio afirmație că oferta este întotdeauna disponibilă, disponibilă și că funcționează fără erori.

c) Operatorii își rezervă, de asemenea, dreptul de a nu face oferta sau părți ale acesteia disponibile. Înainte de a întrerupe oferta sau de a schimba funcțiile care pot duce la pierderea datelor utilizatorilor, aceasta va fi indicată în mod corespunzător (de obicei prin e-mail) și într-o perioadă rezonabilă (de obicei, 4 săptămâni), posibilitatea de a face backup pentru propriile date. Cu toate acestea, operatorii nu sunt obligați să furnizeze măsuri, filtre sau interfețe cu care datele pot fi transformate în anumite formate sau salvate în proceduri speciale.

 

5. Oferte de la terți

a) Operatorii își rezervă dreptul de a coopera cu servicii terțe (de exemplu, aplicații independente, publicitate, directoare etc.).

b) În măsura în care utilizatorii solicită ofertele terților, operatorii site-ului nu sunt nici parteneri contractuali, nici agenți vicari. Se aplică termenii și condițiile terților. Operatorul nu este obligat să facă performanțe în acest context.

 

6. Obligația utilizată

a) În măsura în îngrijirea utilizatorului contribuie cu conținutul propriu pe site-ul web, ca parte a unei pagini comemorative (de exemplu, informații personale, contribuții de text, conținut media, cum ar fi imagini, înregistrări de film, înregistrări sonore declară că a conținut în materie de încărcare legea sau moralitatea aplicabilă. În mod special, utilizatorul declară că sunt stabilească sau să folosească legături și să poată folosi informațiile (de exemplu, imaginabile) în privința conținutului și a contribuției sale de vânzare. Remunerația pentru textul furnizat, imagini, fotografii, videoclipuri sau altfel de conținut este exclusiv, cu excepția cazului în îngrijirea este convenită în mod expres în scris înainte de publicare.

b) Conținutul de utilizare a utilizatorilor trebuie să fie adecvat tematic și să ofere cititorului sau valoarea adăugată informativă. Articolele și materialele de imaginați trebuie să avem în vedere un limbaj publicitar pur sau mesaje publicitare pure. Printre altele, conținutul nostru poate include insulte sau defăimări, precum și impiedicarea, intimidarea, conținutul sexual sau apelul la aceasta sau consumul de droguri sau acte violente.

c) Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul articolelor și cu privire la furnizarea informațiilor. Acest lucru este aplicabil în special pentru încălzirea posibilă a drepturilor de autor și a drepturilor personale.

 

7. Drepturile moderatorilor și ale operatorilor de site-uri web

a) Operatorii site-ului web exercită drepturi de domiciliu. În cazul încălcării acestor condiții de utilizare, a prevederilor legale sau a altor reguli publicate pe site-ul web, operatorul poate exclude temporar sau definitiv utilizatorul de la utilizarea acestui site web și emit o interdicție a casei.

b) Utilizatorul permite, de asemenea, operatorului să-și schimbe sau să-și înlăture contribuțiile și conținutul furnizat, cu condiția să încalce regulile din acești termeni de utilizare sau reguli în altă parte de pe site-ul web sau să poată provoca daune operatorilor sau unei terțe părți sau a niciunei ( aduce tematică) valoare adăugată pentru site-ul web. Operatorii își rezervă dreptul de a evalua clasificarea cerințelor pentru conținut, la discreția lor.

c) Introducerea adresei de e-mail ajută operatorul să identifice utilizatorul și să îi contacteze. Operatorii au dreptul de a trimite utilizatorilor mesaje cu privire la problemele tehnice, operarea și funcțiile ofertei. Prin urmare, este solicitat să păstrați adresa de e-mail la zi. Dacă utilizatorul nu poate fi accesat prin intermediul adresei de e-mail și inaccesibilitatea se află în zona sa de responsabilitate (adresa depășită, căsuța poștală nu va fi accesată etc.), dezavantajele rezultate vor fi interpretate în detrimentul utilizatorului, adică. e-mailul va fi considerat livrat.

 

8. Acordarea drepturilor

a) Odată cu crearea unei contribuții, utilizatorii acordă operatorilor un drept simplu și nelimitat de timp și spațiu și gratuit pentru a utiliza contribuția creată împreună cu conținutul său de pe site-ul web.

b) Acest drept de utilizare de mai sus rămâne chiar și după rezilierea contractului de utilizare.

c) Prin acordarea acestor drepturi, operatorul nu acceptă conținutul utilizatorilor în termeni de standarde de răspundere. Acordarea drepturilor nu face decât să faciliteze administrarea și utilizarea conținutului atunci când operați cererea.

 

9. Încetarea relației cu utilizatorul

Operatorii site-ului web își exercită drepturile de domiciliu. În cazul încălcării acestor condiții de utilizare sau a altor reguli publicate pe site-ul web, operatorul poate exclude temporar sau definitiv utilizatorul de a utiliza acest site web după ce a primit un avertisment.

10. Răspunderea în conformitate cu legea telemediei

Utilizatorul recunoaște că operatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul pe care nu l-au creat singuri pe site-ul web sau de care nu au luat notă.

 

11. Limitarea răspunderii

a) Cu excepția vătămării la viață, a membrelor și a sănătății și a încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale), operatorul este răspunzător numai pentru pagubele care pot fi atribuite unui comportament voluntar sau grav neglijent. Acest lucru este valabil și pentru daunele indirecte indirecte, în special pierderea profitului.

b) Răspunderea față de consumatori este cu excepția unui comportament intenționat sau grav neglijent sau a unei vătămări cauzate de vătămarea vieții, membrelor și sănătății și încălcarea obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale) la prejudiciul previzibil în momentul încheierii contractului și a cantității tipice a contractului. Dauna medie limitată. Acest lucru este valabil și pentru daunele indirecte indirecte, în special pierderea profitului.

c) Răspunderea față de antreprenori este limitată la daunele previzibile în mod obișnuit la momentul încheierii contractului, în afară de vătămarea vieții, membrelor și sănătății sau a unui comportament deliberat sau grav neglijent din partea operatorului și, în alt mod, limitată la prejudiciul mediu tipic contractului. Acest lucru este valabil și pentru daunele indirecte, în special pierderea profitului.

d) Limitarea răspunderii se aplică mutatis mutandis în favoarea angajaților și agenților operatorului.

e) Cererile de răspundere care rezultă din dreptul național obligatoriu rămân neafectate.

 

12. Despăgubire

a) În cazul în care operatorul site-ului web trebuie să răspundă pentru acțiunile sau conținutul utilizatorilor, utilizatorul eliberează operatorul site-ului și agenții săi  revendicările, precum și costurile necesare care apar în legătură cu apărarea împotriva revendicărilor împotriva terților să afirme operatorul pe baza unei încălcări pentru care utilizatorul este responsabil.

b) Costurile necesare includ, în special, costurile legale și legale.

c) Utilizatorul este, de asemenea, obligat să informeze cu adevărat, prompt și complet operatorul cu privire la încălcarea legii și a tuturor circumstanțelor care servesc la apărarea împotriva pretențiilor terțului și să furnizeze materialele necesare.

 

13. Modificări ale acestor condiții de utilizare

a) Operatorii au dreptul să modifice condițiile de utilizare și politica de confidențialitate. Ajustarea se va face numai dacă există motive valabile și faptice și dacă nu perturbă echilibrul contractual al utilizatorului cu operatorul. Astfel de motive pot fi, de exemplu, modificări legale și tehnice, experiențe cu comportamentul utilizatorului sau lacune neintenționate în clauze. Utilizatorul va fi informat cu privire la schimbare prin e-mail.

b) Utilizatorul are dreptul să se opună modificărilor. În cazul unei obiecții, relația contractuală dintre operator și utilizator expiră cu efect imediat.

c) Modificările sunt recunoscute și obligatorii dacă utilizatorul a fost de acord cu modificările.

 

14. Protecția datelor

Operatorii site-ului web sunt la curent cu reglementările în vigoare privind protecția datelor. Operatorii vor respecta prevederile legale privind protecția datelor în versiunea actuală aplicabilă.

 

15. Legea aplicabilă

Legea Romaniei este aplicabilă relațiilor contractuale dintre utilizatori și operatorii site-ului web și acestor condiții de utilizare